Marc Willems stopt bij KVW

Met een grote staat van dienst als penningmeester bij KinderVakantieWerk stopt Marc Willems met zijn werkzaamheden. Jarenlang was Marc de penningmeester van KVW en had hij met vele bedrijven en sponsoren contact. Al die jaren was hij een bekend gezicht voor kinderen en hun ouders. Marc wist veel van de historie van KVW en kon zijn ervaring goed gebruiken in zijn werkzaamheden. Zijn bevlogenheid werd alom gewaardeerd. De koninklijke onderscheiding die hij ontving voor zijn werkzaamheden was dan ook meer dan verdiend. Wij zijn Marc zeer erkentelijk voor hetgeen hij al die jaren voor KVW heeft betekend.