Hoofdleiding

De organisatie van KVW is in handen van het bestuur. Beter bekend als de hoofdleiding. Het KVW-bestuur van 2022 bestaat uit 26 leden. Binnen de hoofdleiding zijn er grofweg 3 taken: organisatie dagen, Ons Mam/Ons Pap en logistiek. De organisatie van de dagen is verreweg de grootste taak. Ons Mam en Ons Pap zorgen voor de huishoudelijke ondersteuning en de logistiek zorgt ervoor dat alle spullen op de juiste plek komen. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee algemeen bestuursleden.