Algemene voorwaarden

Door het kopen van een weekkaart gaat u een overeenkomst aan met Stichting KinderVakantieWerk Groesbeek, hierna te noemen als “KVW”. Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Versie: 08-05-2019