De hoofdleiding

De organisatie van KVW is in handen van het bestuur. Beter bekend als de hoofdleiding. Het KVW-bestuur van 2017 bestaat uit 24 leden. Binnen de hoofdleiding zijn er grofweg 3 taken: organisatie dagen, Ons Mam en logistiek. De organisatie van de dagen is verreweg de grootste taak. Ons Mam zorgt voor de huishoudelijke ondersteuning en de logistiek zorgt ervoor dat alle spullen op de juiste plek komen. Verder vormen de voorzitter, de secrataris en de penningmeester het dagelijks bestuur.